Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol Serwis

Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi technicznej, konserwacji i serwisu urządzeń i instalacji wentylacji, ogrzewania, klimatzyacji, kotłowni wodnych i parowych, węzłów cieplnych itp.:

Aby utrzymać sprawność techniczną urządzeń i nie utracić gwarancji  to  należy dokonywać bieżącej obsługi oraz przeglądów konserwacyjnych. Do tego są potrzebne służby techniczne swoje lub wynajęte w tym celu.

Oferujemy usługi kompleksowe, w tym:

 • • Bieżąca i okresowa konserwacja
 • • Stała obsługa techniczna
 • • Naprawy
 • • Przeglądy techniczne Serwisowe
 • • Pogotowie techniczne 24h


Nasze Atuty:

 • Wieloosobowa kadra z kwalifikacjami (upr. energetyczne ekspl. i dozorowe)
 • •Wyszkolenie techniczne (liczne certyfikaty producentów)
 • •Specjalistyczny sprzęt pomiarowy i diagnostyczny
 • •Samochody transportowe przystosowane do prac serwisowych
 • Doświadczenie wieloletnie

 


Zakres usług:

Kompleksowe usługi dotyczące obsługi technicznej i konserwacji urządzeń i instalacji HVAC oraz kotłowni gazowo - olejowych i węzłów cieplnych, min.:

 • • Kotły gazowe i olejowe dla potrzeb ogrzewania CO i ciepłej wody użytkowej CWU
 • • Kotły parowe dla potrzeb technologicznych
 • • Węzły cieplne wymiennikowe dla potrzeb ogrzewania CO, CT i CWU
 • • Węzły parowe dla potrzeb ogrzewania CO, CT i CWU
 • • Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne wewnętrzne i dachowe
 • • Urządzenia kompaktowe typu Rooftop z nagrzewnicami gazowymi
 • • Wentylatory kanałowe i dachowe
 • • Aparaty grzewczo - wentylacyjne z funkcją grzania i chłodzenia
 • • Nawilżacze powietrza
 • • Agregaty chłodnicze - agregaty skraplające i agregaty wody lodowej
 • • Pompy ciepła
 • • Klimakonwektory - dwu i czterorurowe
 • • Belki chłodzące
 • • Klimatyzatory Split, Multi Split, VRF
 • • Rozdzielnie zasilająco - sterujące
 • • Urządzenia automatyki i Systemy zarządzania BMS

 Lista wybranych obiektów obsługiwanych przez naszą firmę:

Obszar miasta Kielce:


Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Kielce ul. Częstochowska 20

Zakres usług: kompleksowa obsługa techniczna urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym o mocy łącznej 260 kW - Viessmann,
 • Palniki gazowe - Weishaupt
 • Obieg grzewczy CO
 • Obieg grzewczy CT - Wentylacja
 • System bezpieczeństwa gazowego

 • Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Kielce ul. Częstochowska 20

  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach, ul. Al. na Stadion 1

  Zakres usług: kompleksowa obsługa techniczna urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotłów kondensacyjnych opalanych gazem ziemnym o mocy łącznej 132 kW - Viessmann,
 • Obieg grzewczy CO
 • Obieg CWU
 • System bezpieczeństwa gazowego

 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie Delegatura w Kielcach, ul. Al. na Stadion 1

  Osiedle Sieje w Kielcach - Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kielce, ul. Mickiewicza 5

  Obsługujemy dwie osiedlowe kotłownie gazowe dla potrzeb CO i CWU w tym:

  Pawilon A

 • Kotły wodne opalane gazem ziemnym o mocy łącznej 920 kW - Viessmann,
 • Palniki gazowe - RIELLO
 • Obieg grzewczy CO
 • Obieg CWU
 • System bezpieczeństwa gazowego
 • System zdalnego nadzoru i rejestracji Vitodata 300

  Pawilon B
 • Kotły wodne opalane gazem ziemnym o mocy łącznej 690 kW - Viessmann,
 • Palniki gazowe - RIELLO
 • Obieg grzewczy CO
 • Obieg CWU
 • System bezpieczeństwa gazowego
 • System zdalnego nadzoru i rejestracji Vitodata 300

 • Osiedle Sieje w Kielcach - Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kielce, ul. Mickiewicza 5

  CASTORAMA, Kielce, ul. Wrzosowa 42

  zakres usług:  okresowa konserwacja z nadzorem 24h urządzeń i instalacji wentylacji, w tym :

 • Centrala wentylacyjna dachowe z nagrzewnicą gazową - VBW
 • Centrale nawiewne do części biurowej i sanitarnej - VBW
 • Wentylatory dachowe wyciągowe
 • Kurtyny powietrza


 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce ul. Ściegiennego 13

  Zakres usług: kompleksowa obsługa techniczna urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym o mocy łącznej 560 kW - Viessmann,
 • Palniki gazowe - Giersh, Weishaupt
 • Obieg grzewczy CO
 • Obieg grzewczy CT - Wentylacja
 • System bezpieczeństwa gazowego

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce ul. Ściegiennego 13

  Wojewódzki Sąd Administracyjny, Kielce, ul. Prosta 10

  Zakres usług: kompleksowa obsługa techniczna urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym o mocy łącznej 690 kW - Viessmann,
 • Palniki gazowe - RIELLO
 • Obiegów grzewczych CO
 • Obiegów grzewczych CT - Wentylacja
 • Obiegów grzewczych CT - Fancoile
 • Obieg CWU
 • System bezpieczeństwa gazowego
 • System zdalnego nadzoru i rejestracji Vitodata 300

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny, Kielce, ul. Prosta 10

  Hotel Tęczowy Młyn, Kielce, ul. Zakładowa 4

  Zakres usług: bieżąca i okresowa konserwacja z nadzorem 24h urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotły gazowe Viesmann dla potrzeb CO, CT i CWU
 • Palniki gazowe - RIELLO
 • Centrale wentylacyjne z funkcją grzania i chłodzenia - VTS
 • Agregat wody lodowej - Lennox,
 • Klimakonwektory kasetonowe i kanałowe - Lennox

 • Hotel Tęczowy Młyn, Kielce, ul. Zakładowa 4

  Sąd Okręgowy w Kielcach ul. Seminaryjska 12a

  Obsługujemy kilka obiektów min:
  - Budynek Sądu przy ul. Seminaryskiej 12a
  - Budynek Sądu przy ul. Wróblewskiego 4
  - Ośrodek Szkolenia Kadr Sądowniczych

  w których dokonujemy kompleksowej obsługi technicznej urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotłów gazowych kondensacyjnych - Remeha, De Ditetrich, Junkers
 • Obiegów grzewczych CO
 • Obiegów grzewczych CT - Wentylacja
 • System bezpieczeństwa gazowego

 • Sąd Okręgowy w Kielcach ul. Seminaryjska 12a

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce ul. Żeromskiego 5

  Obsługujemy kilkanaście obiektów uczelni m.in.:
  - Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  - Wydział Zarządzania i Administracji
  - Wydział Humanistyczny
  - Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  - Wydział nauk o Zdrowiu
  - Instytuty Sztuk Pięknych, Edukacji Muzycznej,
  - Rektorat
  - Domy Studenta

  oraz nowo oddane obiekty:
  - Wydział WMP etap II
  - CEART
  - Biblioteka
  - Centrum Języków Obcych

  w których dokonujemy kompleksowej obsługi techniczne urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotłowni gazowych na potrzeby CO, CT i CWU
 • Węzły cieplne na potrzeby CO , CT i CWU
 • Centrale wentylacyjne z funkcją grzania i chłodzenia - VTS, JUWENT
 • Aparaty wentylacyjne z funkcją grzania i chłodzenia - HOVAL
 • Agregaty wody lodowej - Lennox, AERMEC
 • Klimatyzatory SPLIT - YORK, SAMSUNG, LG, FUJITSU, Mitsubishi
 • Klimakonwektory - AERMEC
 • Belki chłodzące - SWEGON

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce ul. Żeromskiego 5

  Targi Kielce SA, Kielce, ul. Zakładowa 1

  Obsługujemy hale wystawiennicze na terenie Targów min.: hale B, C, D i F oraz Biurowiec w zakresie:
  bieżąca i okresowa konserwacja z nadzorem 24h urządzeń i instalacji, w tym :

 • Węzły cieplne CO i CT
 • Centrale wentylacyjne z funkcją grzania i chłodzenia - VTS, Lennox
 • Aparaty wentylacyjne z funkcją grzania i chłodzenia - HOVAL
 • Agregaty wody lodowej - Lennox, RHOSS, Clivet
 • Klimatyzatory VRF - Mitsubishi
 • Urządzenia Automatyki z systemem BMS - Desigo Insight f. Siemens

 • Targi Kielce SA, Kielce, ul. Zakładowa 1

  Obszar z terenu całej Polski:


  Hydroterapii ATRIUM w Nałęczowie - Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A.

  zakres usług: okresowa konserwacja z nadzorem 24h urządzeń i instalacji kotłowni gazowej w tym :

 • Kotły wodne opalane gazem ziemnym o mocy łącznej 750 kW f. Viessmann
 • Palniki gazowe dwustopniowe G5 f. Weishaupt
 • System bezpieczeństwa gazowego GAZEX
 • Obiegi grzewcze CO
 • Obiegi grzewcze CT wentylacja
 • Obieg grzewczy CT z wymiennikiem na kąpiele błotne
 • obieg CWU z buforowym zasobnikiem i wymiennikiem płytowym

 • Hydroterapii ATRIUM w Nałęczowie - Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A.

  Kryta Pływalnia „OCEANIK”, Tuszyn, ul. Noworzgowska 20

  zakres usług:  okresowa konserwacja z nadzorem 24h urządzeń i instalacji kotłowni gazowej w tym :

 • Kotły wodne opalane gazem ziemnym o mocy łącznej 750 kW f. Viessmann
 • Palniki gazowe dwustopniowe G5 f. Weishaupt
 • System bezpieczeństwa gazowego GAZEX
 • Obiegi grzewcze CO
 • Obiegi grzewcze CT z wymiennikami woda-glikol
 • obieg CWU z buforowym zasobnikiem i wymiennikiem płytowym

 • Kryta Pływalnia „OCEANIK”, Tuszyn, ul. Noworzgowska 20

  Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 26-220 Stąporków, ul. Czarniecka Góra 43

  zakres usług: okresowa konserwacja z nadzorem 24h urządzeń i instalacji kotłowni gazowej w tym :

 • Kotły wodne opalane gazem ziemnym 2x460kW f. Viessmann
 • Kotły wodne opalane gazem ziemnym 2x575kW f. Viessmann
 • Palniki gazowo-olejowe GL-3 dwustopniowe f. Weishaupt
 • Palniki gazowo-olejowe GL-5 dwustopniowe f. Weishaupt
 • System bezpieczeństwa gazowego GAZEX
 • Obiegi grzewczy - zasilanie budynków Szpitala
 • Obiegi grzewcze CT - zasilanie krytej pływalni
 • obieg CWU z buforowym zasobnikiem i wymiennikiem płytowym

 • Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 26-220 Stąporków, ul. Czarniecka Góra 43

  Hala widowiskowo – sportowa z krytą pływalnią w Łańcucie, 37-100 Łańcut ul. Armii Krajowe 57

  Zakres usług: okresowa konserwacja z nadzorem 24h urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w tym:

  Kotłownia gazowa

  • Kotły wodne opalane gazem ziemnym 3x345kW f. Viessmann
  • Palniki gazowe dwustopniowe WG40 f. Weishaupt
  • System bezpieczeństwa gazowego GAZEX
  • Obiegi grzewcze CO
  • Obiegi grzewcze CT z wymiennikami woda-glikol
  • obieg CWU z buforowym zasobnikiem i wymiennikiem płytowym
  • System zdalnego nadzoru i rejestracji Vitodata 300

  Wentylacja basenowa

  • Centrale wentylacyjna basenowa z osuszaniem - VBW
  • Centrale wentylacyjne z rurką ciepła - VBW
  • Urządzenia Automatyki ze sterownikami PLC seria PCO3 f. CAREL

  Wentylacja hala sportowa

  • Centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym - VTS
  • Urządzenia Automatyki ze sterownikami PLC seria PCO3 f. CAREL

  Hala widowiskowo – sportowa z krytą pływalnią w Łańcucie, 37-100 Łańcut ul. Armii Krajowe 57

  Centrum Dystrybucyjne LIDL w Strykowie Ul. Wodna 30/36,95-010 Stryków

  Zakres usług: okresowa konserwacja urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotłów wodnych kondensacyjnych opalanych gazem ziemnym o mocy łącznej 1,27 MW - Viessmann,
 • Palniki gazowe modulowane G5 f. Weishaupt
 • Obiegi grzewcze CO dla poszczególnych sekcji hal - promienniki ciepła
 • Obieg CWU
 • System bezpieczeństwa gazowego

 • Centrum Dystrybucyjne LIDL w Strykowie Ul. Wodna 30/36,95-010 Stryków

  Studio Nagrań Professional Concert Lighting TRANSCOLOR, 05-850 Szeligi, ul. Szeligowska 48

  zakres usług: okresowa konserwacja z nadzorem 24h urządzeń i instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w tym :

 • Kotły wodne opalane gazem ziemnym f. Viessmann
 • Palniki gazowe dwustopniowe f. Riello
 • Centrale wentylacyjne dachowe z funkcją grzania i chłodzenia - VBW
 • Aparaty grzewczo - wentylacyjne - BIDDLE
 • Agregaty wody lodowej - Galetti
 • Wentylatory dachowe - Venture Industries
 • Klimakonwektory grzewczo - chłodzące - Galetti
 • Urządzenia Automatyki ze sterownikami PLC seria PCO3 f. CAREL

 • Studio Nagrań Professional Concert Lighting TRANSCOLOR, 05-850 Szeligi, ul. Szeligowska 48

  Fabryka Szyb Samochodowych Saint Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o. 42-500 Dąbrowa Górnicza, ul. Szklanych Domów 2

  Obsługujemy halę produkcyjną KATEX 1 na terenie fabryki w zakresie okresowej konserwacji z nadzorem 24h urządzeń i instalacji, w tym :

 • Centrale wentylacyjne z nagrzewnicami gazowymi o mocy 1700kW o wydajnościach powietrza 3x105 tys m3/h -firmyAL-KO
 • Palniki gazowe modulowane do nagrzewnic powietrza typu G7 f. Weishaupt
 • Centrale wentylacyjne Hubner&Runer
 • Aparaty spychające - BSH Klima
 • Wentylatory dachowe - BSH Klima
 • Układy chłodzenia w stacji trafo
 • Urządzenia Automatyki ze sterownikami PLC seria Desigo PX f. Siemens

 • Fabryka Szyb Samochodowych Saint Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o. 42-500 Dąbrowa Górnicza, ul. Szklanych Domów 2

  Szpital Specjalistyczny w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41b

  Zakres usług: okresowa konserwacja urządzeń i instalacji, w tym:

 • Kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym i olejem opałowym o mocy łącznej 2,5 MW - Viessmann,
 • Kotłów parowych opalanych gazem ziemnym i olejem opałowym o mocy łącznej 4 MW - Viessmann,
 • Palniki gazowo - olejowe ślizgowo-trójstopniowe i modulowane GL30 i RGL40 f. Weishaupt
 • Węzły parowe dla potrzeb CO, CT i CWU - SPIRAX SARCO
 • Węzeł dystrybucji - Obiegi grzewcze CO dla poszczególnych bloków Szpitala
 • Pompy ciepła Clivet
 • Obieg grzewczy CT - Wentylacja
 • System monitorowania i zarządzania instalacją "BMS" - Desigo Insight f. Siemens

 • Szpital Specjalistyczny w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41b
  Powrót