Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol Serwis

STUDIO NAGRAŃ TRANSCOLOR LUCJAN SIWCZYK, WARSZAWA

  • Dostawa, montaż i uruchomienie automatyki central klimatyzacyjnych w wykonaniu dachowym oraz aparatów grzewczo-wentylacyjnych i agregatów chłodu dla Studia nr 1 i 2, pomieszczeń zaplecza studyjnego, Szatni, Warsztatu i Magazynu.
  • Dostawa, montaż i uruchomienie automatyki klimatyzacji indywidualnej w pomieszczeniach biur i przebieralni zaplecza studyjnego
  • Dostawa, montaż i uruchomienie automatyki kotłowni gazowej z obiegami CO, CT.
  • Specjalne funkcje wentylacji z grzaniem, chłodzeniem, odzyskiem ciepła, recyrkulacją, regulacją wydajności w zależności od zapotrzebowania, stałą regulacją wydajności powietrza niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów powietrza oraz zmienną ilością dostarczania świeżego powietrza w zależności od jakości powietrza w Studiach.
  • System centralnego zarządzania i monitorowania urządzeń i instalacji HVAC w całym budynku z poziomu Studia nr 1 oraz punktu obsługi technicznej za pomocą sieciowych paneli operatorskich LCD.

Powrót