Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol Serwis

Budynek Kardiochirurgii przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

  • Dostawa, montaż i uruchomienie automatyki central klimatyzacyjnych dla Sal Operacyjnych, Sali Pooperacyjnej, oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz pomieszczeń towarzyszących.
  • Specjalne funkcje wentylacji z grzaniem, chłodzeniem, odzyskiem ciepła, nawilżaniem, osuszaniem, stałą regulacją wydajności powietrza niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów powietrza wstępnych i końcowych (absolutnych) oraz utrzymaniem wymaganego nadciśnienia w pomieszczeniach.
  • System centralnego zarządzania i monitorowania klimatyzacją całego budynku z poziomu maszynowni oraz punktu obsługi medycznej za pomocą sieciowych paneli operatorskich LCD.

Powrót