Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol Serwis

ZUS Oddział Łódź

Oprogramowanie Systemu BMS obejmujący monitorowanie, wizualizację  i zarządzanie pracą instalacji technicznych w tym głównie :

  • Wentylacji VTS
  • Klimatzyacji VRF
  • Ogrzewania w tym  węzła  cieplnego CO, CT, CWU
  • Instalacje przyzywowe
  • System Sygnalizacji Pożarowej SCHRACK
  • Oświetlenia DALI
  • Rozdzieleni elektrycznych
  • Mediów: woda, energia elekrtyczna

 System wykonano w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne z rodziny Desigo PX, panele operatorskie dotykowe 12" Loytec oraz stację zarządzania z oprogramowaniem Desigo Insight.

Powrót