Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol Serwis

Centrum Języków Obcych UJK Kielce

Kompleksowa dostawa, montaż i urruchomienie automatyki budynkowej w tym:

  • automatyka central wentylacyjnych w wykonaniu dachowym AHU
  • automatyka układów wentylacyjnych pomieszczeń technicznych
  • automatyka strefowa pomieszczeń (Klimakonwektory)
  • automatyka węzła cieplnego
  • automatyka węzła wody lodowej
  • sterowanie oświetleniem części komunikacyjnej

Cały system automatyki wykonano na bazie sterowników swobodnie programowalnych z rodziny Desigo PX f. Siemens

Powrót