Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol SerwisFirma powstała w roku 2000 i rozpoczęła działalność w zakresie montażu automatyki kotłowni gazowo-olejowych oraz ich uruchamiania i serwisowania. Założycielem i właścicielem firmy jest Pan Rafał Rostocki.

Od roku 2004 firma rozszerzyła swoją działalność w zakresie automatyki urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC) łącznie z prowadzeniem prac rozruchowych i serwisowych tych urządzeń i zaczęła uczestniczyć w większych przedsięwzięciach budowlanych (obiekty typu Biurowce, Szpitale, Szkoły, Sądy, Baseny, Hale Sportowe, Studia nagrań, Fabryki) jako podwykonawca robót instalacyjnych z branży automatyki budynkowej do wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.

Równolegle do branży instalacyjnej firma podpisała szereg stałych umów na obsługę techniczną i bieżącą konserwację urządzeń i instalacji kotłowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i cieplnych w takich obiektach jak Sądy, Szpitale, Baseny, Hale Sportowe, Urzędy Skarbowe, Szkoły, Uniwersytety, Biurowce, Fabryki.

Firma zatrudnia pracowników wykwalifikowanych posiadających uprawnienia budowlane oraz energetyczne eksploatacyjne, dozorowe, liczne świadectwa i certyfikaty od producentów urządzeń uprawniające do świadczenia prac serwisowych, konserwacyjnych, obsługi technicznej i remontów.