Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol Serwis

Wentylacja i klimatyzacja

Wykonujemy kompleksową automatykę do instalacji HVAC, w tym do:

  • central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • aparatów grzewczo - wentylacyjnych
  • klimakonwektorów i klimatyzatorów 
  • regulatorów zmiennego wydatku VAV
  • wentylatorów kanłaowych, dachowych
  • dygestorii laboratoryjnych

Powrót