Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol Serwis

Instalacje BMS - Kielecki Park Technologiczny

Rozpoczeliśmy instalacje BMS w nowym budynku Kieleckiego Parku Technologicznego w ramach inwestycji:

Przebudowa istniejącego  budynku Wyższej Szkoły Umiejetności WSU na potrzeby Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach

W ramach kontraktu przewiduje się dostawę i montaż systemu zarządzania instalacjami technicznymi zainstalowanymi w budynku min.:

- Integracja wentylacji

- Integracja klimatyzacji FRF

- Integracja ogrzewania w tym węzła cieplnego

- Integracja instalacji solarnej dla potrzeb cwu

- Integracja instalacji fotowoltaicznej

- Integracja instalacji zasilania budynku w energię elektryczną

Powrót