Automatyka budynków - Projekty, Dostawy, Montaż, Uruchomienia, Serwis - Kontrol Serwis

Instalacje BMS - Biura Google Rynek Główny Kraków

Rozpoczeliśmy prace remontowe pomieszczeń biurowowych Googla na Rynku Głownym w Krakowie.

W zakresie naszym jest :

- Dostawa urządzeń systemu zarządzania i monitorowania instalacji bytowych w tym: wentylacji, klimatzyacji, oświetlenia

- Prefabrykacja szaf zasilajaco - sterujących

- Zaprogramowanie i uruchomienie systemu BMS

Powrót